AIKIDO HOKKAIDO PESCARA- ALLENAMENTO

AIKIDO HOKKAIDO PESCARA- ALLENAMENTO
riprese e realizzazione video di Enzo Parenza

View on YouTube